Shkolyar

Последние комментарии

Главная

И

Институт предпринимательства и современных технологий

Вєсєлков Рудольф Степанович - ректор, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Інженерної академії України та Східно-Української Академії бізнесу.

Інститут заснований 1992 року як перший навчальний заклад Житомирщини приватної форми власності. Акредитований за III рівнем, що засвідчує відповідність підготовки фахівців вимогам державних стандартів.

Навчання ведеться за спеціальностями: “Економічна кібернетика”, “Фінанси”, “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Випускникам присвоюється кваліфікація “економіст” або “інженер-програміст” і видається державний диплом про повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Свої знання та досвід 2450 студентам передають 5 професорів, 43 доценти, 6 дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих академій наук України.

Інститут має власну матеріально-технічну базу, два навчальні корпуси, чималий бібліотечний фонд. До послуг студентів електронна бібліотека, високошвидкісний Internet. Рівень комп’ютеризації навчального процесу найвищий у Житомирі. Студенти забезпечуються навчальною літературою власного видавництва інституту.

Вже на молодших курсах студенти мають можливість отримати кваліфікацію бухгалтера та сертифікат користувача комп’ютерних програм “I С”. Заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

Науково-дослідна робота проводиться за темами:

“Духовність українства”, “Підприємництво: проблеми становлення та розвитку”, “Інженерія бізнесу”.

В ІПСТ організовано відпочинок і дозвілля, зокрема діють секції спортивного танцю, клуб веселих і кмітливих, є футбольна, баскетбольна, волейбольна команди.

Навчально-консультативні пункти для студентів заочної форми навчання розташовані в містах Коростень та Бердичів.

Путятинська площа, 4, м. Житомир, 10002, Україна.

Тел./факс: (0412) 346-488, 346-959.

E-mail: rector@ipst.zt.ua

Институт предпринимательской деятельности

Ректор Цыбовский Виктор Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент


Адрес института: г. Минск, ул. Серафимовича, 11 тел.:(017) 298-43-59 факс.:298-38-10 E-mail: uoipd@tut.by

----

Институт парламентаризма и предпринимательства

Горелик Александр Викторович - ректор института.

Адрес: г. Минск, Тимирязева, 65а

Телефон: 209-06-67, 209-05-86
E-mail: priem@ipp.by, ipp@ipp.by, admin@ipp.by

Сайт: www.ipp.by

----

Институт менеджмента и экономики

Рівень акредитації: ІІ - ІІІ.
Рік заснування: 1997.

Викладацький склад: викладачів - 117; професорів, докторів наук - 8; доцентів, кандидатів наук - 45.
Кількість студентів - понад 1500.

Форми навчання: денна, заочна.

Напрями підготовки:
"Економіка"
"Менеджмент"
"Екологія"
"Інформатика".

До послуг студентів: гуртожиток, спорткомплекс "Кристал", кафе, медпункт, комп`ютерні класи, під`єднані до системи Інтернет, бібліотека з електронним читальним залом.


Вул. Вовчинецька, 225, м. Івано-Франківськ, 76006, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03422) 6-49-33.
E-mail: ime@itc.if.ua

Иркутский государственный университет

Первое высшее учебное заведение Восточной Сибири и Дальнего Востока, основан 27 октября 1918 г.
Предыстория организации Иркутского университета занимает длительный период - около 100 лет. Уже в начале 19 века многие сибиряки, просвещенные люди, купечество поднимают в прессе вопрос о необходимости Сибири иметь свой университет, зондируют этот вопрос в правительстве. Однако неизменно получают отрицательный ответ.

Ни у кого не было сомнения, что университет должен быть открыт в Иркутске - признанной столицей Азиатской России, где были сосредоточены большие умственные силы, а также по его географическому положению и административному весу. В середине и во второй половине 19 века когда в Иркутске возникла первая общественная научная организация - Сибирский отдел Русского географического общества - натиск общественных сил на властные структуры еще более окреп. Известные в стране ученые и общественные деятели - проф. А.П. Щапов, Г.Н. Попанин , Н.М. Ядринцев, М.В. Загоскин и многие другие - организуют мощную компанию за организацию университета в Иркутске. Различные общественные силы поддерживают идею и готовы начать сбор средств на благое дело. Происходят положительные сдвиги в решении этого вопроса на правительственном уровне.

Однако в последний момент, когда дело приняло благоприятный оборот, и проект об организации университета был одобрен царем , было изменено местонахождение университета. Правительство решение об открытии университета в Томске. Два обстоятельства послужили тому причиной. Правительство считало , что Иркутск слишком "революционный" город, здесь много политических ссыльных, чтобы усиливать эту прослойку еще вольно думными студентами. С правительством, по своим соображением, был солидарен Иркутский генерал - губернатор граф Муравьев - Амурский, считавший, что с открытием университета увеличится "поток ябеды в правительство" о злоупотреблениях местной власти.

В 1912 г. иркутское культурно - просветительное общество образовала комиссию по вопросу об открытии вуза в Иркутске, которая ходатайствовала об этом перед правительством. Начали собираться средства, пожертвования частных лиц, комплектоваться будущая библиотека. Нами в фондах Научной библиотеке ИГУ обнаружены экземпляры книг с очень любопытным штампом "Иркутский университет - 1912 год". К сожалению, найти оригинал самого штампа пока не удалось. Но сам факт такого "явочного открытия" университета говорит очень красноречиво о желании иркутян иметь высшее учебное заведение.

Сегодня ИГУ входит в десятку лучших классических университетов России и является членом Евразийской и Международной ассоциаций университетов. В университете реализуются совместные международные профессионально-образовательные программы с Ляонинским университетом (г. Шеньян, Китай ), с Мэрилендским университетом (Соединенные Штаты Америки), с Пе Дже Университетом (Южная Корея), с образовательным фондом “Уфук” (Турция). Сейчас в его составе 3 учебных института и 11 факультетов, готовящих специалистов по 46 специальностям; 82 кафедры; 4 научно- исследовательских института; Зональная Научная библиотека; Центр новых информационных технологий; Астрономическая обсерватория; Ботанический сад; лицей; воскресный колледж; подготовительные курсы; Центр гуманитарных программ; Центр Интернет, два филиала в городах Ангарске и Братске.

В ИГУ обучается свыше 14 тысяч0 студентов, высокий уровень подготовки которых обеспечивают 780 преподавателей, из них 160 докторов наук, профессоров, 434 кандидата наук, доцентов. Все факультеты работают в тесном контакте с институтами Сибирского отделения Российской академии наук.

Структура ИГУ:
Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ
Институт математики и экономики ИГУ
Юридический институт ИГУ

Факультеты:
Биолого-почвенный
Географический
Геологический
Исторический
Международный
Психологии
Сервиса и рекламы
Социальных наук
Филологии и журналистики
Физический
Химический

Ул. Карла Маркса, 1, г. Иркутск, 664003, Россия.
Тел. +107 (3952) 333-431, 333-453.
Филила: ул. Макаренко, 40, г. Братск, 665728, Россия.

Институт экономики и предпринимательства

Рівень акредитації: ІІІ.
Рік заснування: 1993.

Викладацький склад: викладачів - 51; професорів, докторів наук - 4; доцентів, кандидатів наук - 32.
Кількість студентів: близько 700.

Спеціальності:

Фінанси
Маркетинг
Облік і аудит.

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 5 років.

До послуг студентів: бібліотека, читальний зал, комп`ютерні класи; спортивний зал; клуб; кафетерій; медкабінет.


Просп. Злуки, 3-А,
м. Тернопіль, 46024, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0352) 43-10-30.

Институт экономики и новых технологий

Рівень акредитації: ІІІ.

Форми навчання: денна, заочна.

Факультети та спеціальності:

Економічний.

Нових технологій.

Комп`ютерних технологій:


"Системи управління і автоматики",
"Інформаційні технології проектування".

Вул. Пролетарська, 24/37,
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна.
Приймальна комісія: тел.(05366) 3-62-95.

Институт управления природными ресурсами

Форми навчання: денна, заочна.

Спеціальності та спеціалізації:

"Землевпорядкування та кадастр"
"Оцінка землі та нерухомості",
"Земельні та майнові відносини",
"Управління територіями".

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
"Управління міжнародними автомобільними перевезеннями",
"Менеджмент міжнародних перевезень".

Підготовчі курси.

Працюють курси робітничих професій: оператор комп`ютерного набору; агент з організації туризму; секретар керівника підприємства, організації; друкарка, що працює з іноземним текстом.


Вул. Коцюбинського, 5,
м. Коломія, Івано-Франківська обл., 78200, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03433) 3-44-57.

Институт управления и предпринимательства

Ректор Института управления и предпринимательства МАТЮШЕВСКАЯ Валентина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент

Институт управления и информатики

Напрями підготовки і спеціальності:

Економіка та підприємництво:
"Облік і аудит".
Менеджмент:"Менеджмент організацій".

Пр. Леніна, 40,
м. Харків, 61166, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0572) 32-44-68, 32-44-36.