Shkolyar

Последние комментарии

Главная

К

Кировоградский государственный педагогический университет

Радул Валерій Вікторович - ректор університету.


Рівень акредитації: ІV Рік заснування: 1930

Загальна кількість студентів: 6000
Викладачів - 425; професорів, докторів наук - 26, доцентів, кандидатів наук - 196.

Факультети та спеціальності:

Фізико-математичний:

“Математика та основи інформатики”, “Математика та фізика”, “Математика та основи економіки”, “Фізика та основи інформатики”, “Трудове навчання та основи економіки”, “Інформатика та іноземна мова”, “Інформатика”, “Трудове навчання”.

Філологічний: “Українська мова та література й українознавство”, “Українська мова та література й англійська мова”, “Російська мова та література й практична психологія”, “Українська мова та література, редагування освітніх видань”.

Історичний: “Історія та основи правознавства й освітній менеджмент”, “Історія та географія й освітній менеджмент”.

Природничо-географічний: “Хімія та біологія й основи екології”, “Географія та біологія й основи економіки”.

Іноземних мов: “Англійська мова та українська мова й література”, “Німецька мова та українська мова й література”, “Англійська та німецька мови”, “Англійська мова”, “Німецька мова”, “Переклад”.

Психолого-педагогічний: “Початкове навчання”, “Початкове навчання та практична психологія”, “Образотворче мистецтво та дизайн”, “Хореографія та англійська мова”, “Соціальна педагогіка та практична психологія”.

Фізичного виховання: “Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи”, “Олімпійський і професійний спорт”, “Фізична реабілітація”, “Фізична культура”.

Мистецкий: “Музика”, “Музичне виховання та художня культура”.

Довузівської та післядипломної освіти.

Фармацевтичне відділення, філія Харківського фармацевтичного університету: “Фармація”.

Відділення правознавства: “Правознавство”.

Вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006, Україна.

Приймальна комісія: тел. (0522) 22-86-50.
www.kspu.kr.ua

Кировоградский институт коммерции

Кировоградский институт коммерции имеет Лицензию Министерства образования и науки Украины ( серия АА № 232417 ).

Специальности аккредитированы решением Государственной аккредитационной комиссии Украины ( протокол №35 от
25.10.2001 г.)

Готовит специалистов по следующим направлениям:

- финансы

- маркетинг

- учет и аудит.


ул. Башкирская, 2а.
г. Кировоград, 25015, Украина.
Тел. ( 0522 ) 32 –29 -57.
E-mail: office@kic.host.kr.ua
www.kik.kr.ua

Кировоградский государственный технический университет

Рівень акредитації: ІV. Рік заснування: 1929.

Кількість студентів: 7000.
Викладачів - 407; професорів, докторів наук - 25, доцентів, кандидатів наук - 166.

Факультети та спеціальності:

Економічний:
“Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”,
“Фінанси”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”,
“Управління трудовими ресурсами”, “Маркетинг”, “Менеджмент
організацій”.

Сільськогосподарського машинобудування:
“Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Машини
та обладнання сільськогосподарського виробництва”, “Механізація
сільського господарства”, “Агрономія”.

Автоматики, енергетики та програмування:
“Електротехнічні системи електроспоживання”, “Системи
управління та автоматики”, “Гнучкі комп`ютеризовані системи та
робототехніка”, “Комп`ютеризовані системи та мережі”, “Енергетика
сільськогосподарського виробництва”.

Проектування та експлуатації машин:
“Автомобілі та автомобільне господарство”, “Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання”, “Промислове
та цивільне будівництво”, “Технологія і устаткування відновлення
та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”.

Механіко-технологічний:
“Технологія машинобудування”, “Металорізальні верстати
та системи”, “Обладнання для ливарного виробництва”, “Обладнання
для обробки металів тиском”.

Підготовки та перепідготовки спеціалістів (заочний).
Підготовка спеціалістів для здобуття вищої освіти, перепідготовка для здобуття
другої вищої освіти з усіх зазначених спеціальностей та підвищення кваліфікації
спеціалістів.

Роботи з іноземними студентами.

Вартість навчання: від 750 грн до 3000 грн на рік залежно від спеціальності.
До послуг студентів: 5 гуртожитків на 2500 місць, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчій табір на березі р. Дніпро у м. Світловодську Кіровоградської обл., 3 їдальні, 2 буфети.

Просп. Університетський, 8,
м. Кіровоград, 25050, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0522) 55-93-13.

Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова

Рассадин Николай Михайлович - ректор, профессор.

В университете работает свыше 440 преподавателей, из которых более половины имеет ученые степени и звания докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Заслуженными деятелями науки являются доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, в прошлом проректор по научной работе М. И. Скаржинский и доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы Ю. В. Лебедев. Труды этих ученых, в том числе и школьные учебники, получили широкое распространение и признание. Среди сотрудников университета немало заслуженных работников высшей школы, культуры, физкультуры, рационализаторов и деятелей искусств.

За последние годы значительно выросла аспирантура, в которой по 19 специальностям обучается около 200 человек. По пяти экономическим специальностям открыта докторантура. В университете успешно работают три диссертационных совета: по экономике, отечественной истории и педагогике. Их возглавляют авторитетные ученые, имеющие большой опыт подготовки аспирантов и докторантов - заведующий кафедрой экономики профессор М. И. Скаржинский, заведующий кафедрой истории России профессор В. Л. Миловидов и профессор Л. Ф. Спирин.

В настоящее время в университете сложились и интенсивно развиваются шесть научных школ, занимающихся исследованием актуальных проблем экономики, педагогики, истории, филологии, физиологии. На базе вуза проводятся крупные международные, республиканские научные конференции, свидетельствующие о высоком авторитете его ученых.

Доброй традицией стал Российский фестиваль-конкурс преподавателей музыкально-педагогических факультетов педвузов, проводимый ежегодно в апреле на базе университета.

Развиваются международные связи КГУ. Он успешно сотрудничает с научными центрами Великобритании, США, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Польши.

В университете осуществляют подготовку студентов по направлениям:
Математика и информатика.
Физика.
Прикладная математика и информатика.
Филология.
Журналистика.
Иностранный язык (английский, немецкий, французский).
История.
Технология и предпринимательство.
Биология.
Химия.
Изобразительное искусство.
Музыкальное образование (инструмент, сольфеджио и теория музыки).
Физическая культура (гимнастика, лёгкая атлетика, плавание).
Педагогика и методика начального образования.
Педагогика и психология.
Менеджмент организации.
Социальная работа.
Экономика труда.
Финансы и кредит.
Маркетинг.
Математические методы в экономике.
Социальная педагогика.

Ул. 1-го Мая, 14, г. Кострома, 156961, Россия.
Тел.: (0942) 31-82-91.
Факс: (0942) 31-13-22.
E-mail:ksu@kmtn.ru

Копенгагенский университет

Копенгаген является метрополией Скандинавии и столицей Дании - старейшего королевства в мире. Датские короли и королевы правили более тысячи лет, а городу Копенгагену уже более 800 лет. Сегодня это современный мегаполис, где живет четверть населения Дании. Тем не менее город сохранил уют давно минувших дней. Столица является центром высокоразвитой промышленности, а ее главный вуз - государственное учебное учреждение - самым большим университетом Дании и крупнейшим научным центром страны.

Копенгагенский университет – первое высшее учебное заведение, созданное на территории современной Дании. Однако его история простирается в Средние века. Основанный в 1479 году университет стал центром изучения римской католической теологии и философии, здесь были основаны юридический и медицинский факультеты. В 1537 году был преобразован в Лютеранскую Семинарию и лишь спустя столетия обрел статус светского научного и образовательного центра.

Цель университета – подготовить дипломированных специалистов во всех областях, поэтому студентам предоставляется возможность изучать различные дисциплины на основных языках мира.

В Копенгагенском университете обучается 35 тысяч человек, педагогический состав – 8 тысяч сотрудников. Ежегодно двери вуза открываются для более чем семисот студентов из 65 стран мира.

Факультеты университета:
-теологии
-социальный
-гуманитарный
-медицинский
-естественных наук
-юридический

Вуз имеет 64 департамента и 9 научных центров, на базе университета существуют музеи, хорошо оснащенные лаборатории, различные институты и отделы. Занятия проводятся как в аудиториях, лабораториях, так и на природе, в Ботаническом саду.

Университет имеет учебные корпусы по всему Копенгагену, общая их площадь - 630 тысяч квадратных метров. Вуз сотрудничает как с высшими учебными заведениями Дании, так и со многими научными центрами всего мира, осуществляет международные обмены студентами, персоналом, научными программами.

University of Copenhagen
Foreign Students Office
Fiolstr?de 22
DK-1171 Copenhagen K
Tel.: +45 33 14 15 36
Fax: +45 35 32 28 92
e-mail:inter@adm.ku.dk
Web:http://www.ku.dk/sa/

Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Полевода, Иван Иванович кандидат технических наук, доцент

Колледж де Франс

Колледж де Франс, расположенный недалеко от Сорбонны, на улице дез Эколь, является одним из старейших учебных заведений страны — он основан в 1530 г. Франциском I по инициативе великого французского гуманиста Гийома Бюде. Первоначально он назывался Колледж королевских лекторов, в 17 в. переименован в Королевский колледж Франции, а во время Великой французской революции — в Колледж де Франс.

Со дня основания Колледж самоуправляем, не имеет специальных учебных программ и планов, не выдает никаких дипломов и не присуждает ученых званий. Основная его цель — чтение бесплатных публичных лекций по: математике, физике, естественным наукам, психологии и социологии, философии, истории и археологии.

Среди лекторов Колледжа были известные общественные деятели, ученые, поэты: Адам Мицкевич, Жюль Мишле, Клод Бернар, Андре Ампер, Жорж Кювье, Гастон Масперо, Фредерик Жолио-Кюри и др. Здание Колледжа построено во второй половине 18 в. Во дворе находятся статуи гуманиста Гийома Бюде и знаменитого египтолога Шампольона, расшифровавшего древнеегипетские иероглифы.

11, place Marcelin Berthelot,
75231, Paris Cedex 05.
Tel/fax: 01 44 27 12 11.
E-mail:contact@college-de-france.fr
http://www.college-de-france.fr

Кировоградский институт регионального управления и экономики

Рівень підготовки: ІІІ.
Рік заснування: 1994.

Викладацький склад: викладачів - 159; професорів, докторів наук - 12; доцентів, кандидатів наук - 57.
Кількість студентів: понад 2000.

Диплом: державного зразка (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст).

Факультети та спеціальності:

Економічний:


"Облік та аудит".

Художньо-технічний:
"Дизайн".

Юридичний:
“Правознавство”.

Психологічний:
"Психологія".

До послуг студентів: гуртожиток; комп`ютерні класи, Інтернет, бібліотека з новітньою літературою, спорткомплекс, медичне обслуговування, кафе.

Вул. Полтавська, 40,
м. Кіровоград, 25006, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0522) 24-94-07.

Кременчукский государственный политехнический университет

Загірняк Михайло Васильович - ректор, доктор технічних наук, професор, академік. Заслужений діяч науки та техніки України.

Кременчуцький державний політехнічний університет (КДПУ) веде своє літочислення з 1960 року, є єдиним державним вищим навчальним закладом Кременчуцького регіону і одним із найпотужніших на Полтавщині.

Мета роботи – підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентноспроможних за умов “відкритого суспільства” згідно з девізом Urbi et orbi – місту і світові.

Сьогодні КДПУ – це 9000 студентів, які навчаються за 35 спеціальностями. Форми навчання – денна та заочна. Загальна кількість персоналу – 1350 чоловік, з них викладачів 587 осіб. Серед викладачів університету: 4 академіки, 5 членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 33 доктори наук, професори, 109 кандидатів наук, доцентів, 6 заслужених діячів та працівників освіти і науки України, один заслужений юрист України, що складає більш ніж 80 відсотків науковців Кременчука.

Підготовка спеціалістів фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних і фізичних осіб.

Двадцять сім кафедр, серед яких 12 випускаючих, а також інші структурні підрозділи забезпечують життєдіяльність навчального закладу і ефективну підготовку майбутніх фахівців за всіма проліцензованими спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Навчальна база університету - 14 навчальних корпусів із просторими аудиторіями, сучасним дизайном інтер’єрів, 58 спеціалізованих лабораторій, Internet. Бібліотека оснащена комп’ютерною технікою з виходом в Internet і налічує 300 тисяч примірників фонду. Бібліотека, читальні зали, комп’ютерні класи, медично-санітарна частина, стадіон, басейн, спортивні секції, видавничий центр, гуртки технічної творчості й художньої самодіяльності доступні кожному студенту.

Університет має міжнародні зв’язки з Європейською Асоціацією міжнародної освіти, Корпусом Миру США, Університетом техніки та економіки Міттвайда, Боліварським державним університетом, університетом Антверпена, Північно-китайським науково-дослідницьким інститутом електроніки та оптики, Анабинським університетом, університетом Любляни.

Структура університету :
Факультети:

Автомобільний.

Машинобудівний.

Менеджменту.
Економічний.
Юридичний.
Електромеханічний.
Підвищення кваліфікації.
Аспірантура.
Докторантура.
Кременчуцький технікум КДПУ.

Вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Полтавська обл., Україна.
Тел. (05366) 320-02, факс: 360-00.
E-mail: kdpu@polytech.poltava.ua

Красноярский государственный технический университет

Подлесный Сергей Антонович -ректор, профессор, академик Академии проблем качества, председатель Красноярского регионального центра Ассоциации инженерного образования России.

Все началось в небольшом старинном здании в центре города, куда в 1956 г. пришли 27 преподавателей и 250 студентов. Здесь были организованы 3 факультета: механический, электротехнический и строительный. Большой вклад в становление университета внесли: первый ректор, почетный гражданин Красноярска В. Н. Борисов и работавшие с ним проректоры М. И. Киселев, И. Ф. Афонский и многие другие. Сегодня КГТУ - крупнейший в Красноярском крае образовательный, научный и культурный центр и один из ведущих вузов России.

Факультеты:
Механико-технологический.
Электромеханический.
Автотранспортный.
Радиотехнический.
Теплоэнергетический.
Информатики и вычислительной техники.
Информатики и процессов управления.
Инженерно-физический.
Нефти, газа и технологических машин.
Экономический.
Гуманитарный.
Инженерно-педагогический.
Вечерний.
Заочный.
Общетехнический.

Институты:
Управления и бизнес-технологий.
Информатизации социальных систем.
Радиоэлектроники.
Дистанционного образования.

Военная кафедра.
Кафедра ЮНЕСКО.

Филиалы:
Усть-Илимский.
Железногорский.
Зеленогорский.
Норильский.
Дудинский.
Канский.
Саяно-Шушенский филиал.
Хакасский технический институт.

Дополнительное профессиональное образование:
Центр повышения квалификации кадров нефтетопливообеспечения и транспорта.
Центр повышения квалификации и переподготовки кадров по безопасности жизнедеятельности.
Центр подготовки, переподготовки и аттестации по промышленной безопасности.
Факультет повышения квалификации преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров.
Региональный образовательный центр по безопасности подъемных сооружений.
Региональный аттестационный энергетический центр.
Курсы повышения квалификации специалистов паровых и водогрейных котлов.
Межрегиональный институт подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Региональный учебно-научный центр "Информационная безопасность".
Независимый орган по аттестации экспертов по промышленной безопасности.

При вузе действуют автошкола АТФ, информационно-вычислительный центр, центр информационных технологий и коммуникаций, отдел спутниковых систем связи, издательско-полиграфический центр, научно-техническая библиотека, научно-производственный отдел телекоммуникационных систем и компонентов, физкультурно-оздоровительный центр, комбинат питания, студенческая поликлиника, общежития.

л. Киренского, 26, КГТУ, г. Красноярск, 660074, Россия.
Телефон: (3912) 44-19-02, 49-75-81.
Факс: (3912) 43-06-92.

E-mail:adm@kgtu.runnet.ru