Shkolyar

Последние комментарии

Главная

К

Краковский университет

Краков – город культуры, город королей, город знаний. Говорят, что Польша без Кракова – это как туловище без головы. Краков был и остается столицей культурной жизни Польши, научным и административным центром страны. На протяжении многих веков этот город являлся резиденцией королей, основателей польского государства. В нем расположен один из старейших в Европе университетов, основанный в 1364 году высочайшим указом короля Казимира и с разрешения Папы Римского.

В 1400 году университет был реорганизован и модернизирован за счет пожертвований королевы Ядвиги и короля Ладислава Ягелло, имя которых университет носит по сей день. В середине XV века, благодаря достижениям в области права и популяризации новых научных и философских идей, университет стал известен далеко за пределами Польши. Постепенно в Кракове сформировались ведущие европейские астрономические, математические и географические школы.

Краковский университет традиционно привлекает студентов из многих стран. В числе его наиболее знаменитых выпускников Николай Коперник (1491-95) и Папа Римский Иоанн Павел II (1938-39, 1942-46).

Студентами Краковскаго университета являются 36 тысяч человек, преподавательский состав – 6 тысяч человек.

Ректор университета - профессор, др. Францишек Зейка

Факультеты университета:

-юридический
-медицинский
-фармацевтический
-философский
-филологический
-химии
-исторический
-управления и связей с общесвенностью
-математики и информатики
-физики, астрономии и прикладной информатики
-биологии и наук о земле
-охраны здоровья

-международных отношений и политологии
-биотехнологический

На базе университета расположены научные центры и различные организации. С 2000 года при Ягеллонском университете действует Фонд Королевы Ядвиги, который поддерживает молодых научных сотрудников и аспирантов из стран Центральной и Восточной Европы. Фонд организует научные стажировки в Кракове, сроком на 1-2 месяца. За 4-х летнюю деятельность предложениями Фонда воспользовались 460 стипендиатов.

Подробная информация о Фонде Королевы Ядвиги на сайте:
http://www.jubileum.uj.edu.pl/fund/jadviga/html

Collegium Novum - seat of the University authorities
ul. Golebia 24, 31-007 Krakow.
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 422-10-33
fax: (+48 12) 422-32-29
e-mail: rektor@adm.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl
Researches and international cooperations Center
http://www2.uj.edu.pl/IRO/index.html

Криворожский технический университет

Вілкул Юрій Григорович - ректор з 2003 р. доктор технічних наук, професор.

Криворізький технічний університет засновано 4 жовтня 1922 року, коли за відповідною Постановою Радянського уряду, розпочав роботу Криворізький вечірній робітничій технікум. У 1929 році технікум перетворено на вечірній робітничій інститут, а у 1931 - на Криворізький гірничорудний інститут, який мав пріоритет у підготовці спеціалістів для гірничо-видобувної промисловості. 1994 року інститут здобув статус технічного університету.

На сьогодні університет є багатогалузевим центром освіти, науки і культури. До його складу входять 9 факультетів, 4 технікуми, 17 науково-дослідних лабораторій, центр довузівської підготовки та післядипломної освіти. Підготовка фахівців в університеті проводиться з 44 спеціальностей за рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Нині в університеті навчається більш ніж 7000 студентів. Аспірантура готує науково-педагогічні кадри з 24 спеціальностей, а докторантура - з 8. Працюють 3 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій із 10 спеціальностей.

У 1991 році на основі наукового потенціалу університету була створена Академія гірничих наук України, президентом якої став академік Бизов В. Ф.

Навчально-виховний процес здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри: серед викладачів - 9 академіків, 5 членів-кореспондентів Академії технічних наук України, 3 заслужених діячі науки і техніки, 2 заслужених працівника народної освіти України, 3 академіка міжнародної академії комп`ютерних наук і систем, 1 дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, 45 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Вагомий внесок в історію університету зробили відомі вчені: Г. М. Малахов, Ю. П. Астаф`єв, І. А. Бегагоін, М.В. Гумінський, Є.О. Луговський, Ю. П. Старіков, А.О. Шершньов та інші.

Сьогодні в університеті функціонують 18 наукових шкіл під керівництвом професорів: В. Ф. Бизова, В. О. Щелканова, Ю. П. Капленка, П. Й. Федоренка, А. А. Азаряна, Г. В. Губіна, С. Т. Толмачова. Найкращі наукові розробки захищені патентами провідних країн: США, Франції, Німеччини, Швеції, Канади (В. В. Моркун, В. Н. Потапов).

В університеті за міжнародними угодами здійснюється підготовка іноземних громадян. За останні 40 років в стінах університету отримали вищу освіту близько 900 представників з 65 країн світу, а 29 захистили кандидатські дисертації.

Університет підтримує і розвиває міжнародний обмін кадрами, наукові зв`язки зі спорідненими навчальними закладами країн СНД, Європи та Америки. У 1998 році укладено угоду щодо створення центру післявузівської підготовки гірничих інженерів у рамках програми TACIS між КТУ та Вищою національною гірничою школою Парижа (ENSMP), центром геомеханіки та освоєння наук (CBES), Гірничим університетом м. Леобен (Австрія).

Бібліотека університету має книжковий фонд, який складає понад 1 млн. томів, і обслуговує близько 10 тис. читачів.

До послуг вихованців університету 3 гуртожитки на 1500 місць, санаторій-профілакторій, студентська поліклініка, спортивно-оздоровчий табір на березі Чорного моря, Палац молоді і студентів на 1650 місць.

Університетські спортивні команди мають вагомі досягнення. Чоловіча баскетбольна і волейбольна команди виступають у вищій лізі, а командою важкоатлетів встановлено 14 рекордів України.

На 9 факультетах готуються фахівці з таких спеціальностей:

Гірничий Маркшейдерська справаЕкологіяГеодезіяРозробка родовищ корисних копалин за такими спеціалізаціями:підземна розробка корисних копалин;відкриті гірничі роботи;охорона праці в гірничому виробництві.

Механіко-машинобудівний

Технологія машинобудуванняМеталорізальні верстати та системиГірниче обладнанняТеплоенергетика

Будівельний

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалівТеплогазопостачання і вентиляціяПромислове і цивільне будівництвоМіське будівництво та господарствоШахтне і підземне будівництво

Електротехнічний

Електротехнічні системи енергоспоживанняЕлектромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Геолого-збагачувальний

ГеологіяЗбагачення корисних копалин

Металургійний

Металургія чорних металівЛиварне виробництво чорних і кольорових металів Обробка металів тискомМеталургійне обладнання

Економічний

ФінансиОблік і аудитЕкономіка підприємстваМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Транспортний

Автомобілі та автомобільне господарство

Інформаційних технологій

Професійне навчанняЕкономічна кібернетикаКомп`ютерні системи і мережіПрограмне забезпечення автоматизованих системСистеми управління і автоматики

Вул. ХХІІ Партз`їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна.
Тел. (0564) 23-24-25, факс: (0564) 74-84-12.
E-mail: ktu@alba.dp.ua

Криворожский государственный педагогический университет

Рівень акредитації: ІV.

Напрям підготовки і спеціальності:
Педагогічна освіта:

"Трудове навчання, основи інформатики і механізація сільського господарства",
"Трудове навчання",
"Початкове навчання і українська мова та література",
"Початкове навчання і англійська мова та література",
"Практична психологія",
"Музичне виховання",
"Образотворче мистецтво",
"Українська мова та література",
"Українська мова та література і англійська мова",
"Українська мова та література і практична психологія",
"Хімія та основи інформатики",
"Біологія та основи сільськогосподарського виробництва",
"Географія з основами економіки",
"Історія і географія",
"Історія і правознавство",
"Російська мова та література і англійська мова",
"Німецька і англійська мови та література",
"Англійська і німецька мови та література",
"Фізика та основи інформатики",
"Математика та основи інформатики".

Форми навчання: денна, заочна.
Діє підготовче відділення.
Працюють підготовчі курси.

Пр. Гагаріна, 54,
м. Кривий Ріг, 50086, Дніпропетровська обл., Україна.

Приймальна комісія: тел. (0564) 71-58-34.

Кузбасский государственный технический университет

Курехин Виктор Вениаминович - ректор, доктор технических наук, профессор.

Кемеровский горный институт организован на базе горно-строительного техникума в 1950 году. Далее он был преобразован в Кузбасский политехнический институт, который в 1993 году переименован в Кузбасский государственный технический университет. За годы своего существования вуз вырос в крупный учебный и научный центр, стал одним из ведущих учебных заведений Западной Сибири.

На 8 факультетах и 52 кафедрах ведется подготовка профессионалов по 32 специальностям с рядом специализаций для горной, химической, машиностроительной, строительной, автотранспортной и других отраслей. С 1993 г. начата подготовка бакалавров по 12 направлениям. В городах Кемеровской области Анжеро-Судженск, Белово, Прокопьевск, Новокузнецк, Таштагол, Муждуреченск открыты филиалы университета.

В вузе (включая филиалы) сегодня обучаются 11095 студентов. Общий выпуск составил около 48 тысяч инженеров, практически для всех регионов России.

Университет располагает внушительным кадровым потенциалом. Количество преподавателей – 684 человек, более половины из них со степенями и званиями, профессоров, докторов наук – 20%. Среди профессоров университета 55 академиков и членов-корреспондентов различных академий, лауреаты Государственной премии и премий Правительства России, заслуженные деятели науки и техники РФ и других областей деятельности. Кроме того, в университете работают 22 ведущих специалиста из различных отраслей промышленности, среди которых 5 докторов наук.

КузГТУ располагается в 8 учебных корпусах общей площадью 102578 кв. м (в том числе учебной - 61022 кв. м.), имеет 4 общежития и одно для семейных студентов, геодезическую и лыжную базы, комбинат питания, профилакторий, поликлинику, базу отдыха "Писаные скалы". В университете достаточно технических средств для преподавания компьютерных дисциплин: общее количество персональных компьютеров - свыше 350; терминалов в системах коллективного пользования - 220. Имеется выход в глобальную сеть Internet. Книжный фонд университетской библиотеки превышает 500 тыс. экземпляров, в том числе 250 тыс. учебной и 270 тыс. научной литературы.

В структуре университета действуют Западно-Сибирское отделение Академии естественных наук РФ, Кузбасское отделение Российской экологической академии, Кузбасское региональное отделение Академии естествознания, Институт горного дела РАЕН и комиссия по ресурсосбережению и производительным силам Кузбасса (при ИГД РАЕН), проблемные научно-исследовательские лаборатории по экономике и организации производства, совершенствованию технологии подземной разработки угольных месторождений Кузбасса, охране окружающей среды, прикладной теплофизике Института теплофизики СО РАН, геодинамическому районированию месторождений. При институте работают Экспертно-научный и проектно-строительный центр, территориальный и специализированный экспертный и базовый центры, Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалификации, Научно-технический и экспертно-испытательный центр электрооборудования и систем электроснабжения и лаборатория по испытанию электротехнического оборудования.

Факультеты КГТУ:
Горный факультет.
Горно-электромеханический факультет.
Шахтостроительный факультет.
Механико-машиностроительный факультет.
Химико-технологический факультет.
Инженерно-экономический факультет.
Факультет гуманитарного образования.
Заочный общетехнический факультет.

Ул. Весенняя, 28, г. Кемерово, 650026, Россия.
Тел. (приемная): (3842) 58-33-80, факс: (3842) 36-16-87.
E-mail:gdb@kuzstu.ru

Крымский государственный гуманитарный институт

Рівень акредитації: ІІІ

Рік заснування: 1998

Глузман Олександр Володимирович - ректор університету.

Викладацький склад: викладачів - 161; професорів, докторів наук - 12; доцентів, кандидатів наук - 35.
Кількість студентів - близько 1500.

Факультети та спеціальності:

Соціально-гуманітарний:
"Англійська, французька мови та зарубіжна література",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література",
"Російська, англійська мови та зарубіжна література",
"Історія",
"Соціальна педагогіка",
"Практична психологія",
"Менеджмент організацій".

Естетичного виховання:
"Образотворче мистецтво",
"Музична педагогіка і виховання",
"Дизайн",
"Графічний дизайн".

Дошкільної та початкової освіти:
"Початкове навчання",
"Дошкільне виховання".

Педагогічний:
"Українська мова та література",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література",
"Дошкільне виховання",
"Початкове навчання".

Управління та економіки:
"Менеджмент організацій",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література".

Форми навчання: денна, заочна, екстернат".
Термін навчання: 5 років.
Умови для контрактників: співбесіда з профілюючої дисциплини або позитивні результати вступних іспитів.

Довузівська підготовка: факультет довузівської підготовки, у складі якого підготовчі курси та гуманітарний ліцей.

Вул. Севастопольська, 2, м. Ялта, 98635, АР Крим, Україна.
Тел. (0652) 32-41-41 (приймальна комісія).

Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского

Рівень акредитації: ІV

Рік заснування: 1931

Бабанін Анатолій Андрійович - ректор університету.

Викладацький склад університету: на 60 кафедрах працюють 90 професорів, докторів наук та 290 кандидатів наук; серед працівників університету 3 лауреати Державної премії, 18-ти надано почесні звання України, 16 академіків і членів-кореспондентів вітчизняних та міжнародних академій наук.

Підготовка висококваліфікованих лікарів-фахівців за спеціальностями:
"Лікувальна справа",
"Педіатрія",
"Стоматологія",
"Сестринська справа",
"Стоматологія ортопедична",
"Клінічна фармакологія".

Довузівська підготовка: підготовче відділення, підготовчі курси, медико-біологічний ліцей.
Післядипломна освіта: навчання в аспірантурі та клінічній ординатурі за всіма спеціальностями.
Матеріально-технічне забезпечення: лекційні та навчальні аудиторії, клінічні бази, лабораторії, обладнані новітньою апаратурою та обладнанням, єдиний комп`ютерний банк даних системи Інтернет, автоматизована система управління навчальним процесом, наукова бібліотека з електронним читальним залом.
Навчання проводиться за держзамовленням та на контрактній основі.

Бульвар Леніна, 5/7, м. Сімферополь, 95006, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0652) 25-04-00, 29-48-68.

Крымский государственный инженерно-педагогический институт

Рівень акредитації: ІІІ

Рік заснування: 1993

Викладацький склад: викладачів - 209, професорів, докторів наук -15; доцентів, кандидатів наук - 97.

Кількість студентів - понад 3000.

Факультети та спеціальності:
Інженерно-педагогічний:

"Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту",
"Технологія та обладнання механоскладального виробництва",
"Конструювання, моделювання та дизайн одягу",
"Охорона праці у машинобудуванні",
"Трудове навчання".

Економіки та інформатики:
"Інформатика",
"Облік та аудит".

Педагогічний:
"Початкове навчання",
"Дошкільне виховання",
"Музичне виховання",
"Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".

Філологічний:
"Мова та література (кримськотатарська)",
"Мова та література (турецька)",
"Педагогіка і методіка середньої освіти",
"Українська мова та література",
"Англійська мова та література".

Діють підготовчі курси.

Вул. Севастопольська, 21, м. Сімферополь, 95015, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0652) 24-94-95.

Крымский государственный аграрный университет

Рівень акредитації:ІV.

Напрями підготовки та спеціальності: Економіка і підприємництво:
"Облік і аудит",
"Економіка підприємства".
Менеджмент:
"Менеджмент організацій".
Геодезія, картографія та землевпорядкування:
"Землевпорядкування та кадастр".
Харчова технологія та інженерія:
"Технологія бродильних виробництв і виноробства",
"Технологія жирів і жирозамінників",
"Технологія молока і молочних продуктів".
Механізація та електріфікація сільського господарства:
"Механізація сільського господарства".
Агрономія:
"Агрономія",
"Плодоовочівництво і виноградарство".
Ветеринарна медицина:
"Ветеринарна медицина".
Лісове і садово-паркове господарство:
"Садово-паркове господарство",
"Лісове господарство".

Вузмістечко, смт Аграрне, м. Сімферополь, 95030, АР Крим, Україна.
Тел. (0652) 26-33-56, 26-37-14 (приймальна комісія).

Курский государственный технический университет

Захаров Иван Сафонович – ректор.

Курскому государственному техническому университету, созданному на базе политехнического института, в 1999 году исполнилось 35 лет. В настоящее время по двадцати семи специальностям обучаются около 5 тысяч студентов.

В университете осуществляется подготовка по трем образовательным уровням: бакалавры и магистры техники и технологий, менеджмента, экономики, юриспруденции и дипломированные специалисты (инженеры, менеджеры, экономисты, юристы).

Существенно изменены программы обучения с целью усиления фундаментальной подготовки, освоения студентами вычислительной техники, свободного владения иностранными языками, изучения специальных дисциплин по выбору, приобретения навыков научно-исследовательской работы.

Наряду с техническими дисциплинами студенты изучают историю мировой и отечественной культуры, историю Отечества, правоведение, философию, логику, безопасность жизнедеятельности, экологию. Возросла роль самостоятельной работы студентов.

Расширены права студентов в выборе и составлении программы обучения, cпециализаций, изучения дисциплин по программе аспирантуры и сдачи кандидатских экзаменов.

Главная наша ценность - профессора, доценты, преподаватели. В университете работают 25 академиков и членов-корреспондентов отраслевых академий, два заслуженных деятеля науки и техники России, 45 профессоров и 246 кандидатов наук, доцентов. Обучение в аспирантуре производится по 23 специальностям. Работают специализированные советы по защите кандидатских диссертаций по 10 специальностям и специализированные советы по защите докторских диссертаций по 4 специальностям.

Университет является надежным партнером многих зарубежных вузов: Высшая техническая школа, г.Брно (Чехия); Технический университет, г.Братислава (Словакия); Технический университет, г.Кошице (Словакия); Европейский институт энергии окружающей среды, г.Хенинг (Дания); Польская академия наук, г.Варшава (Польша); Институт Орхуса (Дания); Институт робототехники и интеллектуальных систем (Калифорния, США); Национальный институт информатики и автоматизации (Франция); Институт административного управления и технологии, г.Хенинг (Дания); Университет Регезенбурга (Германия).

Учебно - лабораторная база позволяет на современном уровне организовать учебно - воспитательный процесс, создан комплекс вычислительных классов на базе современных компьютеров, объединенных в локальные кафедральные, факультетские сети, имеющие связь с Интернет.

Проводится целенаправленная работа по интеграции науки, образования и производства. На предприятиях Курска, Железногорска и Курчатова работают более 20 филиалов кафедр. В проведении учебных занятий принимают участие ведущие специалисты промышленности. В ходе практики на младших курсах студенты осваивают рабочие профессии по специальностям.

Студенты участвуют в научно-исследовательских работах, являются авторами изобретений и научных публикаций. Имеется резерв студентов для продолжения обучения в зарубежных вузах. Эти студенты свободно владеют иностранными языками. Ведется поиск "своих" абитуриентов через факультет довузовской подготовки, имеющий филиалы в средних школах и ПТУ городов Курска, Железногорска, Курчатова. Эта работа позволила поднять исходный уровень знаний абитуриентов. Университет гарантирует высокое качество подготовки молодых специалистов и их конкурентоспособность на рынке труда. КГТУ вышел на международную арену. У нас обучаются граждане из стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Университет явился основой для создания Курского регионального академического научного центра, объединяющего организованные в г.Курске филиалы ряда специализированных академий Российской Федерации: Академии естественных наук, Российской инженерной академии, Международной академии информатизации. Центр координирует деятельность ученых и научных организаций Центрально-Черноземного региона в области естественных и инженерных наук.

Университет оказывает широкий выбор образовательных и научных услуг на базе регионального Межотраслевого центра повышения квалификации и переподготовки кадров, который включает: факультет переподготовки; курсы повышения квалификации (курсы безопасности движения); региональный центр охраны труда (курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов, обследование и экспертиза зданий); курсы по дополнительному образованию студентов; подготовительное отделение для иностранных граждан.

Развита социальная инфраструктура. Имеются 4 студенческих общежития на 1570 мест, работают здравпункт и студенческий профилакторий. К услугам студентов и преподавателей - 2 столовые, буфеты, магазин "Кулинария".

Библиотека университета - одна из лучших в городе.

Большое внимание уделяется физической культуре. Имеется прекрасный спортивный комплекс, работают секции по 23 видам спорта. Среди студентов - мастера спорта, чемпионы России, призеры республиканских и международных соревнований. Вуз занимает лидирующее место по многим видам спорта среди учебных заведений города.

Выпускники - специалисты широкого профиля. Их подготовка отвечает современным требованиям, сочетает общекультурную подготовку, теоретические знания и практические навыки, умение решать научно-технические задачи.

Действуют подготовительные курсы (в т.ч. заочные).
Подготовка абитуриентов проводится на факультете довузовской подготовки, имеющего филиалы в г.Курске, Железногорске, Курчатове и Полевской школе-интернате. Учащиеся весной сдают выпускные экзамены в форме централизованного тестирования выпускников общеобразовательных учреждений, проводимого под руководством Минобразования России, результаты которых можно заявить в качестве вступительных экзаменов.

Имеется военная кафедра.

Ул.50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Россия.
Тел. (071-2)2-14-34 - приемная комиссия,
(071-2)56-18-91- подготовительные курсы.
E-mail:zakharov@kstu.kursk.ru