Shkolyar

Последние комментарии

Главная

Украина

Черкасский государственный университет им. Богдана Хмельницкого

Кузьмінський Анатолій Іванович - ректор, професор.

Черкаський державний університет - один із найпрестижніших навчальних закладів Черкащини з майже столітнім педагогічним і науковим досвідом. Його історія розпочалася з 1912 року, коли в Черкасах було відкрито вчительську семінарію, структуровану в 20-і роки минулого століття в Черкаський інститут народної освіти, а згодом - у педагогічний інститут. У 1995 році на базі педагогічного інституту створено Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького.
У 2003 році він став Дипломантом Національного рейтинг-конкурсу “ Кращі вузи України”.

Нині навчальний заклад має IV рівень акредитації. Ліцензія: серія АА № 234052 від 10.06.2002 р.

Тут функціонує 13 факультетів ( біологічний, eкономічний, історико-юридичний, математичний, психологічний, інформаційних технологій та біомедичної кібернетики, романо-германської філології, російської філології, української філології та журналістики, фізичної культури, фізичний, хімічний, підвищення квадіфікації та перепідготовки кадрів), які ведуть підготовку з 24 спеціальностей і понад 40 спеціалізацій. На денному та заочному відділеннях навчається 7600 студентів.

Навчальний та науково-дослідний процеси забезпечують понад 500 висококваліфікованих викладачів, у тому числі 40 докторів та 200 кандидатів наук. В університеті діє магістратура й аспірантура з 18 наукових спеціальностей. Широкого визнання здобули університетські наукові школи з фізики, лінгвістики, історії, психології та ін. Університет має наукову бібліотеку, видавництво, музейний комплекс.

ЧДУ співпрацює з навчальними закладами, науковими установами та культурологічними організаціями як в Україні, так і поза її межами, зокрема в Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Австрії, Італії, Швеції, Арабській Республіці Єгипет, Китаї, Канаді та США.

Соціальна база університету складається з п’яти гуртожитків, комплексу громадського харчування, центру медичного обслуговування з наданням терапевтичних і стоматологічних послуг, санаторію-профілакторію, центру психологічної допомоги, спортивно-оздоровчих закладів.

Спеціальності та спеціалізації:
Денна форма навчання:

Біологія біохімія, ботаніка, зоологія, фізіологія людини;
додаткові спеціалізації: практична психологія, екологія.
Екологія та охорона навколишнього середовища. Економічна теорія. Міжнародна економіка. Менеджмент організацій.
Історія
історія зарубіжних країн, історія України та народознавство.
Правознавство. Математика алгебра і теорія чисел, геометрія і топологія, матаналіз; додаткові спеціалізації: основи інформатики, основи економіки.
Психологія медична психологія, соціальна психологія, психологія творчості, вікова педагогічна психологія, групова психокорекція, психологічне консультування, психодрама;
додаткові спеціалізації: психологія та образотворче мистецтво.
Програмне забезпечення автоматизованих систем системне програмне забезпечення.
Інформаційні управляючі системи та технології медична кібернетика та інформаційні технології в медицині.
Англійська та німецька мови та література. Німецька і англійська мови і література. Російська мова і література (з вивченням однієї з мов: польської, французької, арабської).
Переклад. Українсько-російський переклад (з вивченням польської мови). Соціальна педагогіка соціально-правовий захист населення, соціальне гувернерство, соціальна робота з сім’єю.
Українська мова і література українська мова і література та англійська мова, українська мова і література та журналістика, українська мова і література та документознавство.
Журналістика. Видавнича справа та редагування.Фізичне виховання методика спортивно-масової роботи, туристична робота, фізичне виховання в спеціальному дитячому закладі, менеджмент в олімпійському і професійному спорті, фізична реабілітація.
Фізика комп’ютерні технології у фізиці, фізика та основи інформатики, фізика твердого тіла (магістратура); додаткові спеціалізації: технічний переклад з англійської мови, основи інформатики, математика.
Хімія неорганічна хімія, фізична хімія, органічна хімія; додаткові спеціалізації: основи інформатики, трудове навчання (обслуговуюча праця), біологія.
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

Друга вища освіта:
Англійська мова та література. Практична психологія. Соціальна педагогіка. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Заочна форма навчання та екстернат:
Фізичне виховання.Історія. Правознавство. Українська мова і література. Журналістика. Російська мова і література. Англійська мова і література. Німецька мова і література. Біологія. Математика. Програмне забезпечення. Соціальна педагогіка. Економічна теорія. Міжнародна економіка. Менеджмент організацій. Психологія. Практична психологія.

Планується відкриття таких спеціальностей:
Соціологія. Соціальна робота. Прикладна математика. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Комп’ютерні науки. Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг. Інтелектуальні системи прийняття рішень. Філософія.

Прийом до університету незалежно від фінансування проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Для абітурієнтів при університеті з 25 червня працюють платні підготовчі курси.

Бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна.
Приймальна комісія: Тел. (0472) 47-03-90, 47-21-42.
E-mail: cic@cdu.edu.ua
http://www.cdu.edu.ua

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича


Рівень акредитації: ІV.
Є підготовче відділення і військова кафедра.

Напрями підготовки і спеціальності:

Педагогічна освіта:
“Професійне навчання”,
“Дошкільне виховання”,
“Початкове навчання”,
“Соціальна педагогіка”,
“Трудове навчання”.

Мистецтво:
“Музичне виховання”.

Філософія:
“Філософія”,
“Релігієзнавство”.

Історія:
“Історія”.

Міжнародні відносини:
“Країнознавство”.

Філологія:
“Українська мова та література”,
“Мова та література
(російська, румунська, англійська, німецька, французька)”.

Психологія:
“Психологія”.

Політологія:
“Політологія”.

Економіка і підприємництво:
“Міжнародна економіка”,
“Фінанси”,
“Облік і аудит”,
“Економіка підприємства”,
“Маркетинг”.

Менеджмент:
“Менеджмент організацій”.

Право:
“Правознавство”.

Фізика:
“Фізика”,
“Фізика твердого тіла”.

Хімія:
“Хімія”.

Біологія:
“Біологія”.

Екологія:
“Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Географія:
“Географія”.

Геодезія, картографія та землевпорядкування:
“Землевпорядкування та кадастр”.

Математика:
“Математика”.

Прикладна математика:
“Інформатика”,
“Прикладна математика”.

Радіотехніка:
“Радіотехніка”.

Енергетика:
“Нетрадиційні джерела енергії”.

Електроніка:
“Фізична та біомедична електроніка”,
“Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади”.

Електронні апарати:
“Біотехнічні та медичні апарати і системи”.

Лазерна та оптоелектронна техніка:
“Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Комп`ютерна інженерія:
“Комп`ютерні системи і мережі”.

Агрономія:
“Агрохімія і ґрунтознавство”.

Телекомунікації:
“Інформаційні мережі зв`язку”.

Вул. Коцюбинського, 2,
м. Чернівці, 58012, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03722) 2-56-69.

Черниговский государственный технологический университет


Рівень акредитації: ІV
Рік заснування: 1960
Кількість студентів: 3500
Викладачів - 180; професорів, докторів наук - 17, доцентів, кандидатів наук
- 75.

Факультети та спеціальності
Технологічний:
“Технологія та устаткування зварювання”,
“Електричні системи та мережі”,
“Електронні системи”,
“Комп`ютерні системи та мережі”.

Механічний:
“Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”,
“Металорізальні верстати та системи”,
“Технологія машинобудування”.

Інженерно-економічний:
“Фінанси”,
“Облік і аудит”,
“Менеджмент організацій”,
“Товарознавство та комерційна діяльність”.

Форми навчання: денна, заочна.

Довузівська підготовка та навчальний комплекс: 8-місячні підготовчі курси,
заочна фізико-математична школа,
школи “Юний менеджер”, “Юний
фінансист”, “Юний політехнік”.

До послуг студентів: гуртожиток поряд з університетом, буфети та їдальня,
спортивний комплекс,
база відпочинку на березі р. Десни.

Вул. Шевченка, 95,
м. Чернігів, 14027, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0462) 95-21-14.

Черниговский государственный педагогический университет им. Т. Г. Шевченко


Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1916.

Спеціальності:
“Початкове навчання. Англійська мова та література”,
“Початкове навчання. Образотворче мистецтво”,
“Початкове навчання. Музика”,
“Початкове навчання”,
“Фізична культура. Фізичне виховання дітей дошкільного віку”,

“Фізична культура. Методика спортивно-масової роботи, туристична робота”,

“Фізична культура і хореографія”,
“Фізична культура. Туристична робота”,
"Трудове навчання. Основи інформатики",
“Трудове навчання і фізика",
"Трудове навчання. Автосправа”,
“Трудове навчання. Основи підприємництва”,
“Історія та соціальна педагогіка”,
“Історія та англійська мова”,
“Історія і психологія”,
“Історія. Українознавство”,
“Біологія і хімія”,
“Математика та основи інформатики”,
“Математика та основи економіки”,
“Математика і фізика”,
“Фізика та основи інформатики”.

Вул. Гетьмана Полуботка, 53,
м. Чернігів, 14038, Україна.
Приймальна комісія: тел. (04622) 3-70-06.

Южнославянский институт Киевского славистического университета

Скороходов Вадим Анатолійович – ректор інституту.

Південнослов`янський інститут - перший на Миколаївщині вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації недержавної форми власності.

Заснований у 1994 році, він є продовжувачем традицій славетно відомого в Європі Південнослов`янського пансіону, який протягом чверті століття (з 1867 по 1892 р) давав безкоштовний притулок та освіту юним болгарам, сербам, чорногорцям, боснійцям. З пансіону вийшли діячі болгарського національно-визвольного руху П. Волов, А. Узунов, М. Греков, а також письменники Г. Кірков, Г. Стаматов. Через сто років після закриття Південнослов`янського пансіону групою вчених під патронатом Національної Академії наук України в Миколаєві був створений вищий навчальний заклад нового типу, який продовжує традиції Слов`янського братства, філія Київського інституту “Слов`янський університет”.

У 2001 році філія була перетворена в Південнослов`янський інститут Київського славістичного університету. За ці роки завершено повний цикл становлення від ліцензування до акредитації на ІІІ рівень та видачі державних дипломів бакалаврів і спеціалістів.

В інституті ведеться підготовка за спеціальностями:

- фінанси;

- облік і аудит;

- менеджмент організацій;

- соціальна психологія;

- іноземна мова і література та слов`янські мови.

Діє підготовче відділення.

Інститут має хорошу матеріальну базу. Навчання проводиться у трьох розташованих поряд навчальних корпусах, є декілька комп`ютерних класів, лабораторії, лінгафонні кабінети, науково-методична бібліотека. Редакційно-видавничий центр інституту випускає близько ста методичних посібників та вказівок на рік.

Понад 60 % професорсько-викладацького складу має вчені ступені та вчені звання. До викладання практичних курсів залучаються кращі фахівці банків, організацій та владних структур, у тому числі з-за кордону.

Навчання ведеться за денною (вартість 475 у.о.) та заочною (вартість 320 у.о.) формами.

Стажування та практику студенти проходять у банках, на підприємствах, у морському порту, а також за кордоном.

Навчальний заклад співпрацює з університетами Франції, США, Болгарії, Польщі, Росії та інших країн. На відкритті спеціальності іноземна філологія був Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні П. Марков.

Інститут сприяє працевлаштуванню випускників, 90 % яких працюють за фахом.

В інституті щорічно проводяться міжнародні слов`янознавчі читання, працюють англійський та економічний клуби, студентське наукове товариство, гуртки та секції.

За активне впровадження нових технологій навчання Інститут нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України.

У 2002 році студентка інституту Ю. Зубова посіла перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з філології. Вона одержала особистого листа-подяку від Надзвичайного та Повноважного Посла Російської Федерації в Україні В.С.Чорномирдіна. Переможницею ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика стала студентка В. Курдюмова. Студент В. Грушевський посів ІІІ місце в олімпіаді з психології, а інститут у цілому - колективне четверте місце серед класичних університетів та академій України, які готують психологів.

Студентка О. Циганкова стала "Bіце-міс Миколаїв-2002."

Спортивні команди неодноразово виборювали призові місця в міських та республіканських змаганнях.

Вул. Логовенка, 2, м. Миколаїв, 54008, Україна.

Тел. (0512) 24-60-50, 50-04-19, факс: 55-57-10.

E-mail: rector@suni.comcentre.nikolaev.ua

Южно-украинский педагогический университет

Рівень акредитації: ІV.

Факультети та спеціальності:

Художньо-графічний:


"Образотворче мистецтво",
"Креслення",
"Дизайн",
"ДПІ".

Музично-педагогічний:


"Музичне виховання.

Історіко-філологічний:


"Історія і право".

Дошкільного виховання:


"Дошкільне виховання і психологія".

Фізико-математичний:


"Математика з основами економіки".

Психології:


"Психологія".

Іноземних мов:


"Мова і література (англійська і німецька)"

Форма навчання: очно-заочна на базі середьої та середньої спеціальної освіти.
Навчання платне.

Вул. Старопортофранківська, 26,
м. Одеса, 65020, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-40-98.

Экономико-правовой институт


Рівень акредитації: ІІІ
Рік заснування: 1990

Викладацький склад: викладачів - 65; професорів, докторів наук - 13; доцентів, кандидатів наук - 23.
Кількість студентів: понад 1600.

Диплом: державного зразка.

Факультет та спеціальності:

Фінансово-юридичний:
"Фінанси",
"Облік і аудит",
"Бухгалтерський облік",
"Економіка підприємства",
"Правознавство".
Форми навчання: денна, заочна.

До послуг студентів: бібліотеки, студентське кафе, спортивні зали, гуртожиток.

Проспект Незалежності, 96,
м. Чернівці, 58000, Україна.
Тел. (0372) 58-56-77.

Юридическая академия МВД Украины

Напрями підготовки та спеціальності:

Право:


"Правознавство",
"Правоохоронна діяльність".


Військова кафедра.
Факультет по підготовці фахівців на платних засадах проводить набір на денну і заочну форму навчання.

Діє підготовче відділення.

Просп. Гагаріна, 26,
м. Дніпропетровськ, 49005, Україна.

Приймальна комісія: тел. 37-28-65, 46-32-36, 47-84-82.
Факс: (0562) 37-98-00.